Gegevensbescherming

Gegevensbescherming

1. Gegevensbescherming in één oogopslag

Algemene hints

De volgende hints geven een overzicht over wat er met Uw persoonlijke gegevens gebeurt. Persoonlijke gegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk kan worden geïdentificeerd. U vindt gedetailleerde informatie over het onderwerp gegevensbescherming in onze privacyverklaring voor tekstoplossingen.

Gegevensverwerking op deze website

Wie is verantwoordelijk voor het verzamelen van gegevens op deze website?

De gegevensverwerking op deze website wordt uitgevoerd door de websitebeheerder. U vindt hun contactgegevens in de opdruk van deze website.

Hoe verzamelen we uw gegevens?

Enerzijds worden uw gegevens verzameld door deze aan ons mee te delen. Dit kunnen bijvoorbeeld gegevens die u invoert in een contactformulier zijn.

Andere gegevens worden automatisch of met uw toestemming verzameld wanneer u onze website bezoekt via onze IT-systemen. Dit zijn voornamelijk technische gegevens (bijv. Internetbrowser, besturingssysteem of tijd van paginabezoek). Deze gegevens worden automatisch geregistreerd zodra u deze website betreedt.

Waar gebruiken we uw gegevens voor?

Een deel van de gegevens wordt verzameld om ervoor te zorgen dat de website correct wordt aangeboden. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te analyseren.

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw gegevens?

U heeft het recht om op elk moment kosteloos informatie te ontvangen over de herkomst, de ontvanger en het doel van uw opgeslagen persoonsgegevens. U heeft ook het recht om te verzoeken dat deze gegevens worden gecorrigeerd of verwijderd. Als u toestemming heeft gegeven voor gegevensverwerking, kunt u deze toestemming te allen tijde voor de toekomst intrekken. U heeft ook het recht om te verzoeken dat de verwerking van je persoonsgegevens onder bepaalde omstandigheden wordt beperkt. Ook heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit.

Als u nog vragen heeft over gegevensbescherming, kunt u op elk moment contact met ons opnemen op het adres dat in “over ons“ staat.

Analysetools en tools van derden

Wanneer u deze website bezoekt, kan uw surfgedrag statistisch worden beoordeeld. Dit gebeurt voornamelijk met cookies en met zogenaamde analyseprogramma’s.

Gedetailleerde informatie over deze analyseprogramma’s is te vinden in de volgende verklaring inzake gegevensbescherming.

2. Hosting en Content Delivery Networks (CDN)

Externe hosting

Deze website wordt gehost door een externe serviceprovider (hoster). De persoonlijke gegevens die op deze website worden verzameld, worden opgeslagen op de servers van de hoster. Dit zijn vooral IP-adressen, contactverzoeken, meta- en communicatiegegevens, contractgegevens, contactgegevens, namen, websitetoegang en andere gegevens die via een website worden gegenereerd.

De host wordt gebruikt om het contract met onze potentiële en bestaande klanten na te komen (art. 6 lid 1 lit. 1 lit. b DSGVO). en in het belang van een veilige, snelle en efficiënte levering van ons online aanbod door een professionele aanbieder (Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO).

Onze hoster verwerkt uw gegevens alleen voor zover nodig om aan zijn prestatieverplichtingen te voldoen en om onze instructies met betrekking tot deze gegevens op te volgen.

3. Algemene informatie en verplichte informatie

privacy

De beheerders van deze pagina’s nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonsgegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften voor gegevensbescherming en deze verklaring inzake gegevensbescherming.

Wanneer u deze website gebruikt, worden verschillende persoonlijke gegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden. Deze gegevensbeschermingsverklaring legt uit welke gegevens we verzamelen en waarvoor we ze gebruiken. Het legt ook uit hoe en voor welk doel dit wordt gedaan.

We willen erop wijzen dat gegevensoverdracht via internet (bijvoorbeeld bij communicatie via e-mail) beveiligingslekken kan vertonen. Het is niet mogelijk om gegevens volledig te beschermen tegen toegang door derden.

Informatie over de verantwoordelijke instantie

De verantwoordelijke instantie voor de gegevensverwerking op deze website is:

gemeinsam leben und wohnen e.V.
Directie: Johann Schepers
Laarkamp 6
49828 Veldhausen
Telefoon: 05941-8870
E-Mail: info@blekkers-hof.de
De verantwoordelijke instantie is de natuurlijke of rechtspersoon die alleen of samen met anderen beslist over de doeleinden en middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (bijv. Namen, e-mailadressen, enz.)

Gegevensbeschermingsfunctionaris wettelijk verplicht

We hebben voor ons bedrijf een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld.

Dennis Siemer
Am Feriengebiet 5
49843 Uelsen
Telefoon: 05942-989377
E-mail: info@blekkers-hof.de

Intrekking van uw toestemming voor gegevensverwerking

Veel gegevensverwerkingen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken. Het enige wat u hoeft te doen is ons een informele e-mail sturen. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die vóór de intrekking is uitgevoerd, wordt niet beïnvloed door de intrekking.

Recht om bezwaar te maken tegen het verzamelen van gegevens in speciale gevallen en directe reclame (Art. 21 DSGVO)

ALS DE GEGEVENSVERWERKING IS GEBASEERD OP ART. 6 ABS. 1 LIT. E OF F DSGVO,HEEFT U HET RECHT OM OP ELK MOMENT TE BEWERPEN OM UW PERSOONLIJKE GEGEVENS TE VERWERKEN OM REDENEN VOOR UW SPECIALE SITUATIE;
DIT IS OOK VAN TOEPASSING OP PROFILERING OP BASIS VAN DEZE BEPALINGEN. DE RELEVANTE RECHTSGROND WAAROP DE VERWERKING IS GEBASEERD, IS GENOMEN UIT DEZE PRIVACYVERKLARING. ALS U ONDERWERPT, ZULLEN WE UW PERSOONLIJKE GEGEVENS NIET MINDER VERWERKEN, TENZIJ WE VERPLICHTE BESCHERMDE REDENEN KUNNEN VERSTREKKEN VOOR DE VERWERKING DIE UW BELANGEN, RECHTEN EN AFWIJZING VAN BEKENDMAKING BIEDT. TEGENSTAND VOLGENS ART. 21 ABS. 1 DSGVO).

INDIEN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS VERWERKT ZIJN VOOR DIRECTE RECLAME, HEEFT U HET RECHT OM TE ALLEN TIJDE TE BEWERPEN PERSOONLIJKE GEGEVENS TE VERWERKEN VOOR HET DOEL VAN DERGELIJKE RECLAME; DIT IS OOK VAN TOEPASSING OP PROFIELEN, VOOR ZOVER HET VERBONDEN IS MET EEN DERGELIJKE DIRECTE RECLAME. INDIEN U ER BEZWAAR TEGEN HEEFT, ZULLEN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS NIET MEER WORDEN GEBRUIKT VOOR DIRECTE RECLAME (CONTRADICTIE IN OVEREENSTEMMING MET ARTIKEL 21 LID 2 DSGVO)

Recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit

In geval van schending van de DSGVO heeft de betrokkene het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat van hun gewone verblijfplaats, hun werkplek of de plaats van de vermeende schending. Het recht om een klacht in te dienen laat andere administratieve of gerechtelijke middelen onverlet.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens

U heeft het recht om gegevens die wij automatisch verwerken op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een contract, aan uzelf of aan een derde partij te laten overhandigen in een algemeen, machineleesbaar formaat. Als u de rechtstreekse overdracht van de gegevens aan een andere verantwoordelijke aanvraagt, gebeurt dit alleen als dit technisch haalbaar is.

SSL- of TLS-codering

Om veiligheidsredenen en om de verzending van vertrouwelijke inhoud, zoals bestellingen of vragen die u naar ons als websitebeheerder stuurt, te beschermen, gebruikt deze pagina SSL- of TLS-codering. U herkent een versleutelde verbinding aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van “http: //” in “https: //” en aan het slotsymbool in uw browserregel.

Als SSL- of TLS-codering is geactiveerd, kunnen de gegevens die u naar ons verzendt niet worden gelezen door derden.

Informatie, verwijdering en correctie

In het kader van de toepasselijke wettelijke bepalingen heeft u het recht op gratis informatie over uw opgeslagen persoonlijke gegevens, de herkomst en ontvanger en het doel van de gegevensverwerking en, indien nodig, het recht om deze gegevens te corrigeren of te verwijderen. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen op het adres vermeld in de juridische kennisgeving als u nog vragen heeft over persoonlijke gegevens.

Recht op beperking van verwerking

U heeft het recht om te verzoeken dat de verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen op het adres dat in de opdruk staat. Het recht om de verwerking te beperken bestaat in de volgende gevallen:

>Als u de juistheid van uw door ons opgeslagen persoonlijke gegevens betwist, hebben we meestal tijd nodig om dit te controleren. Voor de duur van de controle heeft u het recht om te verzoeken dat de verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt.

>Als de verwerking van uw persoonlijke gegevens onrechtmatig is / is gebeurd, kunt u in plaats van de verwijdering om beperking van de gegevensverwerking verzoeken.

>Als we uw persoonlijke gegevens niet langer nodig hebben, maar u heeft ze nodig om juridische claims uit te oefenen, te verdedigen of te doen gelden, heeft u het recht om te verzoeken dat de verwerking van uw persoonlijke gegevens wordt beperkt in plaats van verwijderd.

>Als u overeenkomstig Art. 21 Abs. 1 DSGVO bezwaar heeft gemaakt, moeten u en onze belangen worden afgewogen. Zolang het nog niet duidelijk is wiens belangen zwaarder wegen dan de rechten, heeft u het recht om te verzoeken dat de verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt.

Als u de verwerking van uw persoonlijke gegevens hebt beperkt, mogen deze gegevens – afgezien van de opslag – alleen worden verkregen met uw toestemming of om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen of om de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon te beschermen of om redenen van groot openbaar belang de Europese Unie of een lidstaat.

4. Gegevensverzameling op deze website

Cookies

Onze website maakt gebruik van zogenaamde “cookies”. Cookies zijn kleine tekstbestanden en beschadigen uw apparaat niet. Ze worden tijdelijk op uw apparaat opgeslagen voor de duur van een sessie (sessiecookies) of permanent (permanente cookies). Sessiecookies worden automatisch verwijderd aan het einde van uw bezoek. Permanente cookies blijven op uw apparaat totdat u ze zelf verwijdert of ze automatisch worden verwijderd door uw webbrowser.

In sommige gevallen kunnen cookies van derden ook op uw apparaat worden opgeslagen wanneer u onze site bezoekt (cookies van derden). Deze stellen ons of u in staat om bepaalde diensten van de derde partij te gebruiken (bijv. Cookies voor het verwerken van betalingsdiensten).

Cookies hebben verschillende functies. Talloze cookies zijn technisch noodzakelijk omdat bepaalde websitefuncties zonder deze niet zouden werken (bijvoorbeeld de winkelwagenfunctie of het weergeven van video’s). Andere cookies worden gebruikt om gebruikersgedrag te evalueren of om advertenties weer te geven.

Cookies die nodig zijn om het elektronische communicatieproces uit te voeren (noodzakelijke cookies) of om bepaalde functies te bieden die u nodig heeft (functionele cookies, bijvoorbeeld voor de winkelwagenfunctie) of om de website te optimaliseren (bijv. Cookies om het webpubliek te meten) op basis van artikel 6 Abs. 1 lit. f DSGVO, tenzij een andere rechtsgrondslag is gespecificeerd. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij het opslaan van cookies voor het technisch foutloos en geoptimaliseerd aanbieden van zijn diensten. Indien toestemming voor het opslaan van cookies is gevraagd, vindt de opslag van de betreffende cookies uitsluitend plaats op basis van deze toestemming Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

U kunt uw browser zo instellen dat u wordt geïnformeerd over het instellen van cookies en alleen cookies in individuele gevallen toestaat, de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluit en de automatische verwijdering van cookies activeert wanneer de browser wordt gesloten. Als cookies zijn uitgeschakeld, kan de functionaliteit van deze website worden beperkt.

Voor zover cookies van externe bedrijven of voor analysedoeleinden worden gebruikt, zullen we u afzonderlijk informeren in het kader van deze gegevensbeschermingsverklaring en, indien nodig, om toestemming vragen.

Server logbestanden

De aanbieder van de pagina’s verzamelt automatisch informatie en slaat deze op in zogenaamde serverlogbestanden, die uw browser automatisch naar ons verzendt. Dit zijn:

– Browsertype en –versie
– Besturingssysteem gebruikt
– Verwijzende URL
– Hostnaam van de toegangscomputer
– Tijdstip van het serververzoek
– IP adres

Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen.

Deze gegevens worden geregistreerd op basis van Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij de technisch foutloze presentatie en optimalisatie van zijn website – hiervoor moeten de serverlogbestanden worden geregistreerd.

Contact Formulier

Als u ons vragen stuurt via het contactformulier, worden uw gegevens van het aanvraagformulier, inclusief de contactgegevens die u daar hebt opgegeven, door ons opgeslagen met het oog op de verwerking van de aanvraag en in het geval van vervolgvragen. We geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming.

Deze gegevens worden verwerkt op basis van Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO. als uw verzoek betrekking heeft op de uitvoering van een contract of nodig is om precontractuele maatregelen uit te voeren. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op ons legitieme belang bij de effectieve verwerking van vragen die aan ons zijn gericht (Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO) of op uw toestemming (Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO), op voorwaarde dat dit werd gevraagd.

De gegevens die u in het contactformulier hebt ingevoerd, blijven bij ons totdat u om verwijdering verzoekt, uw toestemming voor opslag intrekt of het doel van gegevensopslag niet langer van toepassing is (bijvoorbeeld nadat uw verzoek is verwerkt). Verplichte wettelijke bepalingen – met name bewaartermijnen – blijven onaangetast.

Verzoek per e-mail, telefoon of fax

Als u contact met ons opneemt via e-mail, telefoon of fax, wordt uw verzoek, inclusief alle persoonlijke gegevens die daaruit voortvloeien (naam, verzoek), door ons opgeslagen en verwerkt met het doel uw verzoek te verwerken. We geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming.

Deze gegevens worden verwerkt op basis van Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO , als uw verzoek betrekking heeft op de uitvoering van een contract of nodig is om precontractuele maatregelen uit te voeren. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op ons legitieme belang bij de effectieve verwerking van vragen die aan ons zijn gericht (Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO) of op uw toestemming (Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO), op voorwaarde dat dit werd gevraagd.

De gegevens die u ons via contactverzoeken toestuurt, blijven bij ons totdat u om verwijdering verzoekt, uw toestemming voor opslag intrekt of het doel van gegevensopslag niet langer van toepassing is (bijvoorbeeld nadat uw verzoek is verwerkt). Verplichte wettelijke bepalingen – met name wettelijke bewaartermijnen – blijven onaangetast.

5. Analysetools en reclame

WordPress statistieken

Deze website gebruikt de WordPress-tool Stats om de toegang van bezoekers statistisch te evalueren. De aanbieder is Automattic Inc., 60 29th Street # 343, San Francisco, CA 94110-4929, VS.

WordPress Stats maakt gebruik van cookies die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van het gebruik van de website mogelijk maken. De door de cookies gegenereerde informatie over het gebruik van deze website wordt opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Uw IP-adres wordt na verwerking en voor opslag geanonimiseerd.

“WordPress Stats” -cookies blijven op uw apparaat totdat u ze verwijdert.

De opslag van “WordPress Stats” -cookies en het gebruik van deze analysetool zijn gebaseerd op Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij de geanonimiseerde analyse van gebruikersgedrag om zowel zijn website als zijn advertenties te optimaliseren. Als een overeenkomstige toestemming is gevraagd (bijv. Toestemming voor het opslaan van cookies), vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

U kunt uw browser zo instellen dat u wordt geïnformeerd over het instellen van cookies en alleen cookies in individuele gevallen toestaat, de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluit en de automatische verwijdering van cookies activeert wanneer de browser wordt gesloten. Als cookies zijn uitgeschakeld, kan de functionaliteit van deze website worden beperkt.

U kunt bezwaar maken tegen het verzamelen en gebruiken van uw gegevens voor de toekomst door op deze link te klikken om een opt-out-cookie in uw browser in te stellen: https://www.quantcast.com/opt-out/.

Als u de cookies op uw computer verwijdert, moet u de opt-out-cookie opnieuw instellen.

6. Plug-ins en tools

Google Web Fonts

Deze pagina gebruikt zogenaamde weblettertypen die door Google worden geleverd voor een uniforme weergave van lettertypen. Wanneer u een pagina oproept, laadt uw browser de vereiste weblettertypen in uw browsercache om teksten en lettertypen correct weer te geven.
Voor dit doel moet de browser die u gebruikt verbinding maken met de Google-servers. Hierdoor weet Google dat deze website is bezocht via uw IP-adres. Google WebFonts worden gebruikt op basis van Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij de uniforme weergave van het lettertype op zijn website. Als een overeenkomstige toestemming is gevraagd (bijv. Toestemming voor het opslaan van cookies), vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Als uw browser geen weblettertypen ondersteunt, zal uw computer een standaardlettertype gebruiken.

Meer informatie over Google Web Fonts is te vinden op https://developers.google.com/fonts/faq en in het privacybeleid van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Adobe-lettertypen

Deze website gebruikt de weblettertypen van Adobe voor de uniforme weergave van bepaalde lettertypen. De aanbieder is Adobe Systems Incorporated, 345 Park Avenue, San Jose, CA 95110-2704, VS (Adobe).

Wanneer u deze website bezoekt, laadt uw browser de vereiste lettertypen rechtstreeks vanuit Adobe, zodat ze correct op uw apparaat kunnen worden weergegeven. Uw browser maakt verbinding met Adobe-servers in de Verenigde Staten. Hierdoor verwerft Adobe dat deze website is bezocht via uw IP-adres. Volgens Adobe worden er geen cookies opgeslagen wanneer de fonts worden verstrekt.

Adobe is gecertificeerd onder het EU-VS-privacyschild. Het privacyschild is een overeenkomst tussen de Verenigde Staten van Amerika en de Europese Unie, die bedoeld is om naleving van de Europese normen voor gegevensbescherming te waarborgen. U kunt meer informatie vinden op: https://www.adobe.com/de/privacy/eudatatransfers.html.

De gegevens worden opgeslagen en geanalyseerd op basis van Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij de uniforme weergave van het lettertype op zijn website. Als een overeenkomstige toestemming is gevraagd (bijv. Toestemming voor het opslaan van cookies), vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Ga voor meer informatie over Adobe Fonts naar: https://www.adobe.com/de/privacy/policies/adobe-fonts.html.

Het privacybeleid van Adobe is te vinden op: https://www.adobe.com/de/privacy/policy.html

Google Maps

Deze site maakt gebruik van de Google Maps-kaartservice via een API. De aanbieder is Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Om de functies van Google Maps te gebruiken, is het noodzakelijk om uw IP-adres op te slaan. Deze informatie wordt meestal overgebracht naar een server van Google in de Verenigde Staten en daar opgeslagen. De aanbieder van deze pagina heeft geen invloed op deze datatransmissie.

Het gebruik van Google Maps is in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen en om het gemakkelijker te maken de plaatsen te vinden die we op de website hebben aangegeven. Dit vertegenwoordigt een legitiem belang in de zin van Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Indien een overeenkomstige toestemming is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens vindt u in de privacyverklaring van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.